Warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie usytuowane jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibę wojewody i władz samorządu województwa stanowi Olsztyn, jest zamieszkiwane przez 1,44 mln mieszkańców.
Na terenie całego województwa świętokrzyskiego świadczymy kompleksowe usługi dystrybucji materiałów:

 • dystrybucja adresowa
 • bezadresowe roznoszenie ulotek
 • selektywny kolportaż ulotek


Realizujemy usługi kolportażu na terenie Olsztyna i całego województwa warmińsko- mazurskiego.
 
Olsztyn jest miastem na prawach powiatu, stanowi stolicę województwa warmińsko-mazurskiego, jest siedzibą władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego, kurii archidiecezji warmińskiej i luterańskiej diecezji mazurskiej. Miasto jest głównym ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym i kulturowym, siedzibą władz i instytucji regionu, a także drogowym. Miasto centralne aglomeracji olsztyńskiej.
 
Elbląg Miasto leżące w województwie warmińsko-mazurskim, jest miastem na prawach powiatu i stanowi siedzibę władz powiatu elbląskiego i gminu wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład. Elbląg stanowi osobną jednostkę samorządu terytorialnego. Miasto stanowi stolice diecezji elbląskiej od 1992. Miasto jest najstarsze w województwie, jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla. Kasto jest położone u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Populacja miasta wynosiła 122 368 mieszkańców (31 grudnia 2014). Elbląg jest ośrodkiem przemysłu ciężkiego (Scana Zamech zajmująca się produkcją śrub napędowych do statków oraz Zakład Metalurgiczny Alstom Power), przemysłu spożywczego (browar wchodzący w skład Grupy Żywiec), również turystycznego (Kanał Elbląski ze słynnymi pochylniami).

 • Śródmieście
 • Stare Miasto
 • Łasztownia
 • Zawodzie
 • Osiek
 • Zatorze
 • Dębica
 • Nowe Miasto
 • Nowe Pole
 • Dąbki
 • Warszawskie Przedmieście
 • Przy Młynie
 • Witoszewo
 • Winnica
 • Wyspa Spichrzów
 • Truso
 • Stagniewo
 • Rakowo
 • Stawnik
 • Kępa Północna
 • Zawada
 • Zakrzewo
 • Osiedle Marynarzy
 • Kamionka
 • Nad Jarem
 • Na Stoku
 • Dąbrowa
 • Drewnik
 • Zajazd
 • Bielany
 • Modrzewina
 • Rubno Wielkie
 • Krasny Las
 • Próchnik
 • Bażantarnia – park leśny stanowiący integralną część miasta
 
Ełk Miasto leży w północno-wschodniej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim. Jest największym i najludniejszym miastem na Mazurach oraz jest głównym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym w regionie. Miasto od 1 Stycznia 1999 roku, do 31 Maja 1975 było siedzibą władz powiatu ełckiego. Miasto jest 3. pod względem ludności i 4. pod względem powierzchni w województwie warmińsko-mazurskim. Jest największym w województwie miastem, które nigdy przed 1945 nie znalazło się w granicach państwa polskiego (Elbląg i Olsztyn należały do Polski w latach 1466–1772). Ełk jest największym miastem w województwie warmińsko mazurskim przed 1945 nie znalazło się w granicach państwa polskiego (Elbląg i Olsztyn należały do Polski w latach 1466–1772), a największym miastem współczesnej Polski na ziemiach, należących do Prus Książęcych i największym miastem leżącym na ziemiach, które nigdy przed 1945 r. nie były integralną częścią państwa polskiego (w latach 1466–1657 Ełk był lennem Korony Królestwa Polskiego)

 • Osiedle Bogdanowicza
 • Centrum
 • Osiedle Grunwaldzkie
 • Jeziorna
 • Osiedle Kochanowskiego
 • Konieczki
 • Pod Lasem
 • Osiedle Północ I
 • Osiedle Północ II
 • Szyba
 • Osiedle Wczasowe
 • Zatorze
 
Kętrzyn Miasto leży w województwie warmińsko-mazurskim, jest siedzibą powiatu kętrzyńskiego. Dane z dnia 31 grudnia 2012 roku mówią, że było zamieszkiwane przez 28 256 osób. W Kętrzynie znajdują się Centrum Szkolenia oraz Komenda Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej RP, są to jednostki organizacyjne o charakterze ponadlokalnym. W Kętrzynie mogliśmy zaobserwować działanie Stada Ogierów Kętrzyn. Które przekształcono w roku 1994 na Stado Ogierów Skarbu Państwa Kętrzyn. Od roku 2003 znana ponownie jako Stado Ogierów Kętrzyn i wchodząca w skład Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o.
 
Olecko Miasto było kiedyś znane także jako Margrabowa, leży w północno-wschodniej części kraju, w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie oleckim nad rzeką Legą i jeziorem Oleckim Wielkim. Siedziba gminy jest Olecko. Miasto stanowi stolice Mazur Garbatych. W gminie Olecko przecinają się drogi: nr 65 Gołdap - Olecko - Ełk - Białystok - Bobrowniki (nr 655). Odległości pomiędzy większymi miastami regionu (Augustów, Ełk, Gołdap, Suwałki) wynoszą około 30 km. Miasto leży na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego, na szlaku łączącym Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim. Na rzeźbę terenu największy wpływ miały zlodowacenia, w efekcie czego charakteryzuje się on bardzo urozmaiconą rzeźbą.
 
Pisz był kiedyś znany, jako Jańsbork lub Jansbork, jest położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pisz, leży południowo-wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad jeziorem Roś i nad wypływającą z niego rzeką Pisą. Miasto jest otoczone Puszczą Piską. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. suwalskiego. Miasto było zamieszkane przez 19 436 mieszkańców (31 grudnia 2014), a jego powierzchnia wynosi 10,08 km² (1 Stycznia 2011).