Kolportaż ulotek w Kielcach i w całym województwie świętokrzyskim

Województwo świętokrzyskie leży w południowej części centralnej Polski. Województwo jest zamieszkiwane przez 1 260 000 osób.
Na terenie całego województwa świętokrzyskiego świadczymy kompleksowe.
Jeśli interesuje nas roznoszenie ulotek Kielce oczywiści znajdują się w naszym zasięgu.
Nasza oferta obejmuje spory obszar, a znajdziemy w niej m.im.:

 • selektywny kolportaż ulotek
 • dystrybucja adresowa
 • bezadresowa dystrybucja ulotek
 • roznoszenie ulotek w Kielcach i całym województwie


Realizujemy usługi dystrybucji na terenie Kielc i całego województwa świętokrzyskiego.
 

Kolportaż, roznoszenie ulotek Kielce

Kielce Miasto leżące w środkowo-wschodniej Polsce, jest stolicą województwa świętokrzyskiego. Położone jest w Górach Świętokrzyskich, nad Silnicą, historycznie w Małopolsce. Jest regionalnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, turystycznym oraz wystawienniczo-targowym. Kielce są zamieszkiwane przez 198 857 mieszkańców (31 Grudnia 2014). W Kielcach znajdziemy tereny pięciu rezerwatów przyrody, a cztery z nich są ekologiczne. W mieście możemy także znaleźć specjalną strefę ekonomiczną Starachowice, którą tworzy kielecki park technologiczny, a obejmuje ona obszar 17.8 ha i jest zagospodarowana blisko w 9%.

 • Baranówek (Kielce)
 • Barwinek (Kielce)
 • Białogon
 • Bocianek
 • Bukówka (Kielce)
 • Cedro Mazur
 • Centrum (Kielce)
 • Czarnów (Kielce)
 • Dąbrowa (Kielce)
 • Dobromyśl (Kielce)
 • Domaszowice Wikaryjskie
 • Dyminy (Kielce)
 • Głęboczka (Kielce)
 • Herby (Kielce)
 • Osiedle Jagiellońskie (Kielce)
 • Osiedle Jana Czarnockiego
 • Osiedle Jana Kochanowskiego (Kielce)
 • Karczówka (Kielce)
 • Kawetczyzna (Kielce)
 • Łazy (Kielce)
 • Na Stoku (Kielce)
 • Niewachlów I
 • Niewachlów II
 • Nowy Folwark (Kielce)
 • Osiedle Świętokrzyskie (Kielce)
 • Ostra Górka (Kielce)
 • Pakosz (Kielce)
 • Piaski (Kielce)
 • Pietraszki (Kielce)
 • Pod Dalnią
 • Pod Telegrafem
 • Podkarczówka
 • Sady (Kielce)
 • Osiedle Sandomierskie
 • Sieje
 • Sitkówka (Kielce)
 • Skrzetle
 • Słoneczne Wzgórze
 • Słowik (Kielce)
 • Szydłówek (Kielce)
 • Ślichowice (Kielce)
 • Uroczysko (Kielce)
 • Wielkopole (Kielce)
 • Wietrznia
 • Zagórska Południe
 • Zagórska Północ
 • Zagórze (Kielce)
 • Zalesie (Kielce)
 • Osiedle Związkowiec (Kielce)
 
Końskie są usytuowane w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, są siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Końskie. Leżą na północnym skraju Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, pośród lasów Koneckich. Są ośrodkiem przemysłowym (przemysł metalurgiczny, wytwórnie płytek ceramicznych) i handlowym. Miasto administracyjnie należało do województwa kieleckiego w latach 1975-1998. Na terenie Końskiego znajdziemy podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, która zajmuje obszar 64,2 ha i jest zagospodarowana w 100%. Przez miasto przebiega niebieski szlak turystyczny ze Skarżyska-Kamiennej (Pogorzałe) do Kuźniaków. Miasto jest także punktem początkowym żółtego szlaku turystycznego prowadzącego do Serbinowa oraz czarnego szlaku rowerowego prowadzącego do Kielc. Kolegiata św. Mikołaja w Końskich znajduje się na "Szlaku Romańskim".
 
Ostrowiec Świętokrzyski leży nad Kamienną, do które uchodzą rzeki: Szewnianka, Struga Denkowska oraz Modła. Jego północna cześć jest zlokalizowana na Przedgórzu Iłżeckim, a południowa na skrajnej części Wyżyny Opatowskiej. Pasmo Jeleniowskie, gór świętokrzyskich, rozpościera się na południowy zachód od miasta. Blisko miasta znajdziemy rezerwat archeologiczny w Krzemionkach, z neolityczną kopalnią krzemienia, ale również liczne zabytki związane z historią Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto graniczy od północnego zachodu z gminą miejsko-wiejską Kunów. Od pozostałych stron Ostrowiec jest otaczany przez tereny gminy Bodzechów. Jest także siedzibą władz gminy Bodzechów. Ostrowiec Świętokrzyski jest punktem początkowym niebieskiego szlaku rowerowego prowadzącego do Skarżyska-Kamiennej oraz szlak rowerowy zielony zielonego szlaku rowerowego im. Witolda Gombrowicza. Na terenie miasta znajduje się czerwony szlak rowerowy im. Mieczysława Radwana.

 • Częstocice (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Denków
 • Gutwin
 • Kamienna (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Kolonia Robotnicza
 • Koszary (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Kuźnia (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Las Rzeczki
 • Ludwików (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Ogrody (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Ostrówek (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Paulinów (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Piaski Henryków
 • Pułanki (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Rosochy (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Stawki (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Śródmieście (Ostrowiec Świętokrzyski)
 • Trójkąt (Ostrowiec Świętokrzyski)
 
Skarżysko Kamienna leży w centralnej części Polski, w północnej części województwa świętokrzyskiego, jest siedzibą władz powiatu skarżyskiego. Położone jest na Wyżynie Kieleckiej, u zbiegu Przedgórza Iłżeckiego, Garbu Gielniowskiego i Płaskowyżu Suchedniowskiego, nad rzeką Kamienną. Funkcjonowała tam dymarka oraz kopalnia rudy żelaza w wieku XV. Miasto uzyskało prawa miejskie w roku 1923. W województwie kieleckim w latach 1950-1975 Skarżysko-Kamienna stanowiło powiat miejski (od roku 1954) obok Kielc, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i węzłem komunikacyjnym – drogowym i kolejowym.

 • Borki
 • Bór
 • Bzinek
 • Dolna Kamienna I
 • Dolna Kamienna II
 • Osiedle Kolejowe
 • Kolonia Górna – Młodzawy
 • Skarżysko Książęce
 • Łyżwy
 • Metalowiec
 • Milica-Przylesie
 • Osiedle Odrodzenia
 • Osiedle Paryska
 • Osiedle Piłsudskiego
 • Osiedle Place
 • Pogorzałe
 • Przydworcowe
 • Rejów
 • Skałka
 • Usłów
 • Zachodnie
 • Osiedle Żeromskiego
 
Starachowice Miasto w latach 1939-1949 nosiło nazwę Starachowice-Wierzbnik. Jest usytuowane w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, na pograniczu gór Świętokrzyskich i Przedgórza Iłżeckiego. Jest położone w dolinie rzeki Kamiennej i jest otoczone rozległymi lasami – pozostałością Puszczy Świętokrzyskiej. Miasto było siedzibą gminy wiejskiej Styków do roku 1954, a w latach 1975-1998 miasto należało administracyjnie należało do województwa kieleckiego. Miasto jest zamieszkiwane przez 50 679 mieszkańców (31 Grudnia 2014). Miasto jest siedzibą Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, która została utworzona, w 1997 która na terenie miasta zajmuje obszar 168 ha i jest zagospodarowana w 90%.

 • Kalendarium Michałowa
 • Michałów (Starachowice)
 • Wierzbnik (Starachowice)