Zasięg

Dystrybucją obejmujemy obszar Polski z zachowaniem podziału na 16 województw i 380 powiatów