Informacje ogólne


Głównym profilem działalności firmy jest dystrybucja bezadresowa oraz selektywna (tzn. inteligentny kolportaż ulotek). Firma posiada kompleksowe zaplecze logistyczne na terenie całego kraju. Zespół 12 magazynów centralnych w 4 głównych rejonach Polski zapewnia pełną obsługę logistyczną oraz transportową na 98% obszaru całego kraju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz stale rozwijanej i uaktualnianej bazie rozbudowy miast, jesteśmy w stanie zaplanować oraz przeprowadzić pełnonakładowy kolportaż ulotek i innych materiałów na terenie całego kraju w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.
Filozofią naszej firmy jest budowanie wieloletnich stosunków handlowych z naszymi klientami opartych na obustronnym zaufaniu, jakości oraz zadowoleniu obydwu stron.

Podstawowe założenia dystrybucji


Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta jak i powierzonego projektu. Jesteśmy w stałym kontakcie z klientem na każdym etapie działania. Zakres, teren, obszar oraz cel zawsze konsultujemy z klientem.
Naszym głównym celem jest dotarcie do jak najbardziej odpowiedniego i konkretnego odbiorcy na którym zależy klientowi.

Dystrybucja materiałów reklamowych obejmuje:
 • skrzynki pocztowe w blokach mieszkalnych
 • skrzynki pocztowe w domach jednorodzinnych
 • wyznaczone punkty w miejscach objętych zakazem

Wykonanie dużej akcji dystrybucyjnej w terenie trwa 3 do 5 dni. W miesiącu możemy przeprowadzić kilka projektów

Kontrola dystrybucji „dwufazowa”:
 • kontrola wewnętrzna dystrybucji
 • kontrola wspólna z klientem*
*według załączonego regulaminu kontroli

Etapy akcji dystrybucji bezadresowej


Etapy:
 • przygotowanie logistyczne akcji (mapy, obszary itp.)
 • realizacja zlecenia w terenie
 • kontrola jakości dystrybucji

Realizacja zlecenia w terenie:
 • przygotowanie - rozdzielenie wśród kurierów materiałów dystrybucyjnych (ulotki/gazetki) oraz pomocniczych (mapy, raporty etc.)
 • kontrola - kontrola efektywności pracy kurierów (zarówno kontrole wewnętrzne jak i kontrole wspólne z klientem)
 • rozliczenie - codzienne rozliczanie kurierów z kolportowanych materiałów i weryfikacja ich pracy

Logistyka i raportowanie


 • Logistyka
Przygotowanie mapy dystrybucji ze wskazanymi sektorami dystrybucji. Stworzenie bazy danych dla każdego punktu objętego obsługą.
Indywidualne określenie rejonów dystrybucji

 • Logistyka transportu
Odbiór własny z wyznaczonego magazynu bądź placówki klienta. Transport w rejony kolportażu

 • Raportowanie
Codzienny raport z wykonanej dystrybucji do godziny 12 za dzień poprzedni. Całościowy raport końcowy.